Zvýšte bezpečnosť svojej Wi-Fi siete...

...zmenou prednastaveného hesla

Zmeňte si prednastavené heslo Wi-Fi a zvýšte tak svoju bezpečnosť. 

 

Pre zvýšenie zabezpečenia Wi-Fi pripojenia Vám odporúčame zmenu prednastaveného hesla Wi-Fi modemu. Pre zmenu hesla k Wi-Fi postupujte podľa krokov uvedených v návode nižšie podľa typu modemu alebo nás kontaktujte emailom na post@upc.sk alebo správou na FCB, v prípade dostupnosti linky aj telefonicky na technickej podpore UPC 02 / 594 22 222.