Dokumenty a manuály

Dokumenty

Zmluvné dokumenty

Dokumenty k UPC Internetu

Dokumenty k UPC Televízii

Dokumenty k UPC telefonovaniu

Dokumenty pre dodávateľov

Vážený dodávateľ, pokiaľ ste práve obdržali objednávku, táto sa riadi Všeobecnými podmienkami spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. na  dodávky služieb a tovarov, ktoré si môžete prečítať/stiahnuť použitím nasledujúcej linky (prijatím tejto objednávky sa zaväzujete k dodržiavaniu týchto podmienok).

 

Všeobecné podmienky dodávky služieb a tovarov

Vyjadrenia k sieťam

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA poskytuje Vyjadrenia k inžinierskej činnosti cudzích investorov a vytyčovanie sietí na základe objednávky žiadateľa.

 

Všetky úkony sú spoplatňované podľa interného cenníka UPC.

 

Žiadosti môžete doručiť osobne do sídla spoločnosti (Ševčenkova 36, Bratislava); resp. na adresu najbližšieho zákazníckeho strediska, alebo zasielať elektronickou poštou na adresy:

 

 

Administratívny poplatok za spracovanie vyjadrenia, alebo vytýčenie siete je možné zaplatiť:
a) v hotovosti na strediskách (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Žilina, Trnava, Nové Zámky, Levice)
b) bankovým prevodom (VS vám pridelí pracovník zákaznického strediska)

Vzorové dokumenty