Dokumenty a manuály

Dokumenty

Dokumenty k UPC Televízii

Dokumenty k UPC Telefonovaniu

Dokumenty pre dodávateľov

Vážený dodávateľ, pokiaľ ste práve obdržali objednávku, táto sa riadi Všeobecnými podmienkami spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. na  dodávky služieb a tovarov, ktoré si môžete prečítať/stiahnuť použitím nasledujúcej linky (prijatím tejto objednávky sa zaväzujete k dodržiavaniu týchto podmienok).

 

Všeobecné podmienky dodávky služieb a tovarov

Vzorové dokumenty