Obnova mena užívateľa (emailovej adresy)
Zadajte údaje Vášho účtu
Číslo účtu nájdete na Vašej faktúre, či zmluve. Tento údaj zadajte tak, ako sa nachádza na danom dokumente.
Tento nájdete na Vašej faktúre. Pokiaľ máte IČO, zadajte tento údaj. Pokiaľ IČO nemáte, zadajte meno nad adresou, presne tak, ako je vytlačené na faktúre