Vytvorenie UPC ID (pre firmy)
Verifikácia účtu
Číslo účtu a názov nájdete na faktúre alebo zmluve. Tieto údaje zadajte presne tak, ako sú uvedené na danom doklade.
Nájdete to na faktúre. Ak máte IČO - zadajte tento údaj. Ak IČO nemáte, uveďte údaj nad adresou presne tak, ako je vytlačený na faktúre.

Už ste registrovaný? Prihlásiť sa

Nie ste biznis zákazník UPC? Registrujte sa tu!