Zistite, ktoré služby sú dostupné u vás doma

Superrýchly internet

Užite si superrýchlu Wi-Fi
na všetkých
UPC zariadeniach

 
 

Televízna zábava

Až 164 TV programov,
7 dňový TV Archív,
videotéka MyPrime

 
 

Sledujte TV kdekoľvek
a kedykoľvek cez internet,
bez viazanosti

 
 
 
 

Mám otázku

Zavolajte nám

 
 

S čím vám môžeme pomôcť?

Spravujte svoj UPC účet

Zaregistrujte sa
do mojeUPC
a vyriešte všetko hneď a rýchlo

 
 

Niečo sa nepodarilo?

Pokiaľ máte problém s niektorou
z našich služieb, pozrite sa, ako
ho rýchlo vyriešiť

 
 

Kontaktujte nás

Radi sa s vami porozprávame, 
či už telefonicky, na facebooku
alebo klasicky na papieri