Zľava 2 € z mesačného poplatku

na 24 mesiacov

pre službu TV a Internet

Kupón platí od 22.10.2021 do 22.12.2021

O ponuke

V cene je zahrnuté

 

Zľava platí pre nových záujemcov o služby prístupu do siete internet a / alebo o služby digitálnej retransmisie s 24-mesačanou viazanosťou. Akcia neplatí pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov.

Ako využiť

 1. Pred zakúpením kupónu je potrebné si overiť dostupnosť služieb na našej web stránke shop.upc.sk
 2. Kód platí od 22. 10. 2021 do 22. 12. 2021 LEN PRI ONLINE OBJEDNÁVKE na stránke shop.upc.sk
 3. Číslo kupónu potom uveďte pri online objednávke v nákupnom košíku do kolónky „+Pridať zľavový kód“
 
 
 
 

Podmienky

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

 

 • Základných služieb prístupu do siete internet – INTERNET 50, INTERNET 150*, INTERNET 300*, INTERNET 300, INTERNET 600, INTERNET 1000, INTERNET OPTIK 50, INTERNET OPTIK 150, INTERNET OPTIK 300 v 24 mesačnej viazanosti
 • Základné služby digitálnej retransmisie – TV Klasik, TV Komfort, TV Komplet v 24 mesačnej viazanosti

 

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

 

 • Noví záujemcovia o služby prístupu do siete internet a / alebo o služby digitálnej retransmisie v kampani s 24-mesačanou viazanosťou

 

Poskytovateľ sa zaväzuje:

 

 • Uplatniť Užívateľovi dodatočnú zľavu 2,00 € mesačne z celkovej mesačnej platby

Služby prístupu do siete internet a digitálnej retransmisie Zľava z celkovej mesačnej platby
INTERNET 50, 300, 600, 1000, (150, 300*) -  2,00 €
INTERNET OPTIK 50, 150, 300 -  2,00 €
TV Klasik, TV Komfort, TV Komplet -  2,00 €

* Internet 150 a 300 pre obmedzené lokality

Doba zvýhodnenia: 24 mesiacov od začiatku využívania služieb
Doba viazanosti: -

 

Ďalšie podmienky:

 

Podmienkou pre uplatnenie zľavy podľa podmienok tejto kampane je:

 

 1. Zakúpenie kupónu cez portál Zľava dňa (zlavadna.sk) po overení dostupnosti služieb na adrese záujemcu o služby v období trvania akcie na portáli Zľava dňa
 2. Vykonanie online objednávky cez www.upc.sk v období trvania kampane
 3. Zadanie platného unikátneho kódu kupónu počas online objednávky pred jej odoslaním
 • Zľava môže byť využitá najviac 1x bez ohľadu na počet objednaných základných či doplnkových služieb.

 

 • Zľavu je možné uplatniť len v prípade využitia kampane s viazanosťou 24 mesiacov.

 

 • Zľavu nie je možné kombinovať s inými prebiehajúcimi akciami Poskytovateľa s výnimkou aktuálnej jesennej kampane (s kódovým označením JPN, JP1, JP3, JP6, JP7, JP8, JP9).

 

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t.j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

 

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.