Zabudli ste PIN kód?

Váš PIN kód je zároveň Vašim heslom, ktorý Vám bol pridelený pri podpise zmluvy, prípadne Vám môže byť dodatočne zaslaný. Zaslanie PIN kódu je bezplatné.

 

O zaslanie PIN kódu je možné požiadať:
 

osobou, ktorá uzatvorila a podpísala Zmluvu o pripojení. Vyplnený formulár zašlete faxom na číslo 02/594 22 200 prípadne poštou na adresu: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 P.O.BOX 216 850 01 Bratislava 5

  • Elektronickou poštou na adrese post@upc.sk - je potrebné uviesť:

       - meno a priezvisko / názov spoločnosti

       - variabilný symbol (číslo Zmluvy o pripojení)

       - rodné číslo /IČO

  • Telefonicky na Zákazníckej linke 02/594 22 222