Je možné preniesť si služby na inú adresu?

V prípade, že si želáte preniesť služby na inú adresu, je to možné na adresy, kde sú naše služby dostupné.

Ak v minulosti už boli vyžívané služby UPC

V prípade, že byt / nebytový priestor má rozvody UPC, je možné požiadať o preloženie služieb na novú adresu. Preloženie služieb je spoplatnené sumou 19 € a aktivácia každej služby na novej adrese sumou 4 €. Poplatky sa vyúčtujú v nasledujúcej faktúre.
 

Žiadosť je možné podať:

 

 • Požiadať telefonicky na Zákazníckej linke 02/594 22 222 
 • Poslať písomnú žiadosť faxom na číslo 02/594 22 200
 • Poslať písomnú žiadosť poštou na adresu:

 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Ševčenkova 36,

P.O.BOX 216

850 01 Bratislava 5

 

 

Po podaní žiadosti o preloženie služieb budete mať vyhotovenú Zmluvu o pripojení so zmenou údajov, ktorú je potrebné podpísať.

 

Zmluvu o pripojení Vám môžeme zaslať (je potrebné uviesť v žiadosti):

 

 • Poštou na Vami zvolenú adresu (je potrebné uviesť v žiadosti)
 • Elektronickou poštou na Vami zvolenú adresu (je potrebné uviesť v žiadosti)
 • Pripraviť na osobné vyzdvihnutie na Zákazníckom stredisku

 

Následne po prijatí podpísanej zmluvy bude preloženie služieb zrealizované do 5 pracovných dní.

Ak v minulosti neboli využívané služby UPC, ale sú využívané v bytovom dome

V prípade, že byt / nebytový priestor nemá rozvody UPC, je možné požiadať o preloženie služieb na novú adresu. Preloženie služieb je  spoplatnené sumou 36 € a aktivácia každej služby na novej adrese sumou  4 €. Poplatky sa vyúčtujú v nasledujúcej faktúre.

 

Žiadosť je možné podať:

 

 • Požiadať telefonicky na Zákazníckej linke 02/594 22 222 
 • Poslať písomnú žiadosť faxom na číslo 02/594 22 200
 • Poslať písomnú žiadosť poštou na adresu:

 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Ševčenkova 36,

P.O.BOX 216

850 01 Bratislava 5

 

 

Po podaní žiadosti o preloženie služieb budete mať vyhotovenú Zmluvu o pripojení so zmenou údajov, ktorú je potrebné podpísať.

 

Zmluvu o pripojení Vám môžeme zaslať (je potrebné uviesť v žiadosti):

 

 • Poštou na Vami zvolenú adresu (je potrebné uviesť v žiadosti)
 • Elektronickou poštou na Vami zvolenú adresu (je potrebné uviesť v žiadosti)
 • Pripraviť na osobné vyzdvihnutie na Zákazníckom stredisku

 

Následne po prijatí podpísanej zmluvy bude preloženie služieb zrealizované do 5 pracovných dní.

Ak služby nie sú na adrese dostupné

V prípade, že ste nenašli na Vami zvolenej adrese dostuné služby UPC, odporúčame pre vytvorenie cenovej ponuky na zriadenie služieb kontaktovať:

 

 • Telefonicky na Zákazníckej linke 02/594 22 222
 • Poslať písomnú žiadosť poštou na adresu: 

 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Ševčenkova 36,

P.O.BOX 216

850 01 Bratislava 5