Ako postupovať pri výpovedi Zmluvy o pripojení? 

Zvažujete odhlásenie UPC služieb / podanie výpovede?
Vyplňte prosíme formulár o ukončení služieb a zavoláme Vám späť.

 
V prípade, že máte záujem o ukončenie Zmluvy o pripojení, je potrebné podať písomnú výpoveď.


Podanie je možné listovou zásielkou (odporúčame zasielať doporučene) prípadne na Zákazníckom stredisku.

Výpovedná lehota

Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

 

Príklad: 14.8.2018 zašlete Výpoveď Zmluvy o pripojení, prijatá a spracovaná bude 18.8.2018. Výpovedná lehota bude plynúť od 1.9.2018 do 30.9.2018 a k 1.10.2018 budú služby odpojené.

Vrátenie zariadení

Ak využívate služby Digitálnej televízie, internet alebo telefónnu službu, je potrebné najneskôr do 3 pracovných dní po ukončení Zmluvy o pripojení vrátiť zariadenia, ktoré máte od UPC k dispozícii (set-top box a modem aj s príslušnými káblami a diaľkovým ovládaním), a to osobne na Zákazníckom stredisku prípadne formou poštovej zásielky.

 

Potvrdenie výpovede

Ako potvrdenie o prijatí výpovede Zmluvy o pripojení Vám bude doručená akceptácia výpovede na Vašu korešpondenčnú adresu.