Aké doklady sú potrebné k uzavretiu Zmluvy o pripojení alebo k zmene Miesta inštalácie?

Na všetky zmeny v Zmluve o pripojení je potrebný občiansky preukaz