Základné nastavenie príjmu televízie a rádiového vysielania

HD Mediabox nájde všetky vysielané televízne programy a rádia a uloží ich do pamäte. Po nastavení odporúčame prijímač ponechať na prvej kanálovej pozícii, kde najrýchlejšie načíta Vami vybranú programovú ponuku.