Kde môžem nájsť svoje nahrávky?

V hlavnej ponuke si zvoľte položku Knižnica a vyberte si kategóriu nahrávok. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Recording List a na obrazovke sa vám objaví všetky nahrané programy.