HD Mediabox má 2 možnosti zapnutia, aký je medzi nimi rozdiel?

Rýchly štart (Hot Standby)

Pohotovostný režim prijímača docielite krátkym stlačením tlačidla pre vypnutie. V tomto režime je box stále aktívny. Je ale vypnutý výstup do televízora. Opätovné zapnutie HD Mediabox je potom otázka niekoľkých sekúnd.

 

ECO (Cold Standby)

Chvíľu po vypnutí prejde prijímač do režimu ECO. Box je odpojený od napájania a má vymazanú pamäť. Opätovná aktivácia prijímača v tomto prípade trvá asi 2 minúty.