Typ zásuvky, koncový bod, účastnícka zásuvka  

Priechodná účastnícka zásuvka SAT-DATA-Radio