Sú využívané dáta v rámci aplikácie Horizon Go započítavané do spotreby?

V aplikácii Horizon Go je v predvolenom stave povolené prehrávánie iba cez Wi-Fi. V nastaveniach aplikácie je ale možné povoliť i prehrávánie aj v rámci mobilnej siete.

 

Potom sa jedná o štandardný dátový tok, a teda je súčasťou spotreby dát v mobilnom zariadení. O spoplatnení využívania dát v mobilnom zariadení sa informujte u svojho mobilného operátora.