Odkedy mi bude služba účtovaná?

Cena za službu vám bude účtovaná od prvého dňa po uplynutí mesačnej skúšobnej doby Horizon TV, ktorú máte zadarmo.