Kde môžem sledovať programy prostredníctvom Horizon Go?

Programy prostredníctvom Horizon Go je možné sledovať od 1.4.2018 na celom území Slovenskej republiky, tj. v štáte Vášho bydliska, a zároveň na území iných členských štátov Európskej únie, v ktorých sa dočasne nachádzate. Dostupnosť služby je podmienená dostatočne kvalitným internetovým pripojením.

 

Aby ste mohli na svojom mobilnom zariadení sledovať živé vysielanie, musíte byť pripojený k internetu prostredníctvom spoľahlivej internetovej siete, ideálne internet od UPC. V zahraničí sa môže kvalita poskytovania líšiť od kvality poskytovaných služieb v SR.