Ako môžem zmeniť rodičovský PIN kód pre rodičovskú kontrolu?

Rodičovský PIN kód môžete zmeniť v časti „Rodičovská kontrola“ v ponuke Nastavenia. Po prihlásení si zvoľte možnosť „Rodičovská kontrola“.

 

Následne si vyberte možnosť „Zmeniť Rodičovský kód“.

 

Pre prístup do tejto časti budete vyzvaní na zadanie hesla. Jedná sa o rovnaké heslo, ktorým sa prihlasujete do Horizon Go.

 

Na následujúcej obrazovke budete potrebné najskôr zadať súčasný Rodičovský kód a potom dvakrát potvrdiť nový Rodičovský kód.

 

Pokiaľ ste nikdy nerobili zmenu svojho Rodičovský kód pre Rodičovskú kontrolu, zadajte "0000" (štyri nuly).