Obraz je zaseknutý pri sledovaní TV cez set-top box

Odporúčame reštartovať set-top box odpojením z elektrického napájania na 5 minúť a následným znova zapojením.