Obraz je zafarbený pri sledovaní TV cez set-top box

Odporúčame dotlačiť a skontrolovať SCART kábel prípadne HDMI kábel vedúci zo set-top boxu do TV.