Na digitálnej televízii fungujú iba slovenské programy

V prípade, že máte nový set-top box, odporúčame kontrolu smart karty, či je správne zasunutá v set-top boxe (čipom otočeným hore a dovnútra). Ak je karta správne zasunutá, odporúčame prepnúť set-top box na niektorý z kanálov, kde by mali byť nadštandardné programy, najlepšie na kanál, kde by mal byť program HBO a nechať set-top box zapnutý, kým sa nenačítajú všetky programy. Môže to trvať 15 minút, až 1. hodinu.

 

Set-top box je potrebné ponechať prepnutý na programe, ktorý funguje približne 30 minút a následne odporúčame reštartovať odpojením z elektrického napájania na 5 minúť a následným znova zapojením.