Používam HD Mediabox a v TV sprievodcovi nevidím žiadne ikony pre TV Archív.

Pre využívanie TV Archívu a iných služieb na požiadanie (TV Archív, My Prime) je nutné mať prepojený Váš box s modemom pomocou ethernetového kábla.

 

V opačnom prípade nebudete mať prístup k už odvysielaným reláciám v TV sprievodcovi a TV Archív nemožno využiť. Tu nájdete návod na prepojenie HD Mediaboxu a modemu.