Mám už TV Archív aktivovaný, ale relácie nie je možno spustiť?

Táto situácia môže nastať. Spätné sledovanie programov je aktívne až od doby vyjadrenia Vášho súhlasu. Nemožno spätne prehrať relácie, ktoré boli odvysielané pred jeho udelením.

 

Príklad: Aktiváciu vykonáte 2.12. o 14:00 hod. Už za hodinu uvidíte relácie, ktoré boli vysielané pred hodinou, za 24 hodín uvidíte relácie z minulého dňa. Kompletný 7 denný TV Archív pre Vás teda bude dostupný za týždeň od okamihu aktivácie.