Ako sú účtované presmerované hovory?

Presmerovanie hovoru je odchádzajúci hovor z Vášho telefónu na Vami určené telefónne číslo. Pri presmerovaní hovoru sa účtuje presmerovaná časť hovoru. Cena hovoru je účtovaná podľa Tarify pre UPC Telefón, ktorú môžete nájsť v sekcii dokumenty.