Telefónny aparát nezvoní

Odporúčame reštart modemu odpojením z elektrickej energie na 5 minút s následným znovu pripojením a rovnako aj základne telefónneho aparátu. V prípade pretrvávania závady kontaktujte Zákaznícku linku na 02/594 22 222