Pri vytáčaní odchádzajúceho hovoru hlási obsadzovací tón

Odporúčame reštart modemu odpojením z elektrickej energie na 5 minút s následným znovu pripojením a rovnako aj základne telefónneho aparátu. 

 

V prípade pretrvávania závady nás kontaktujte emailom na post@upc.sk alebo správou na FCB, v prípade dostupnosti linky aj telefonicky na technickej podpore UPC 02 / 594 22 222.