Pri telefonovaní je nekvalitný zvuk

Odporúčame kontrolu pripojenia káblov, odpojiť a následne pripojiť obe strany koaxiálneho kábla (antény), rozbočovačov a kábel vedúci z modemu do telefónneho aparátu. V prípade pretrvávania komplikácií kontaktujte Zákaznícku linkuna 02/594 22 222.