Nefunguje telefónna služba UPC, telefón je po zdvihnutí hluchý

Odporúčame reštart modemu odpojením z elektrickej energie na 5 minút s následným znovu pripojením a rovnako aj základne telefónneho aparátu. V prípade pretrvávania komplikácií, kontaktujte Zákaznícku linku na 02/594 22 222.