Na telefónnom aparáte nefungujú tlačidlá

Odporúčame výmenu telefónneho aparátu. V prípade, že bol telefónny aparát zakúpený v UPC prípadne Trnavatel, je záručná lehota dva roky a výmena je možná na Zákazníckom stredisku.