Je potrebná telefónna prípojka k využívaniu služby UPC Telefón?

Nie, k službe UPC Telefón nie je potrebné žiadne iné pripojenie než účastníckym káblom spoločnosti UPC.