Čo získam s Wi-Free?

Všade, kde sa Vám na displeji mobilu zobrazí signál "UPC Wi-Free", budete môcť využívať internetové pripojenie úplne bezplatne. Ušetríte tým peniaze za dátové prenosy u Vášho mobilného operátora.

 

Vďaka službe Wi-Free získate možnosť pripojiť sa na internet aj mimo svojho bytu či domu. Navyše, pripojenie na internet s Wi-Free získavate bezplatne, v cene Vášho mesačného paušálu za optický UPC Internet.