Ako služba Wi-Free funguje?

Sieť Wi-Free je vysielaná z Wi-Fi modemov zákazníkov internetovej služby UPC Internet, takže sa k nej môžete pripojiť všade, kde sú vo Vašom meste internetoví zákazníci spoločnosti UPC. Ide o samostatnú Wi-Fi sieť oddelenú od Vašej domácej siete, rýchlosť Wi-Free nemá žiadny dopad na rýchlosť Vášho domáceho internetu.

 

Rýchlosť prenosu dát v tejto sieti dosahuje až do 10 Mbit/s pre download a 2 Mbit/s pre upload.

 

Kvalita a stabilita pripojenia môže byť premenlivá, keďže závisí aj od viacerých vplyvov, na ktoré poskytovateľ nemôže mať dosah (napr. klimatické podmienky, počet ďalších bezdrôtových sietí v lokalite a pod.).