Ako vytvoriť jednotný názov siete Wi-Fi pri použití Prémiového modemu?

  1. Stlačte a držte tlačidlo WPS na POWERLINE ADAPTÉRI "B" na 5 - 10 sekúnd. LED kontrolka začne blikať na zeleno a LED Power začne blikať na bielo.
  2. Stlačte a držte tlačidlo WPS na vašom Connect Boxe, kým sa nerozsvieti symbol
  3. Počkajte niekoľko minút pokiaľ LED na WLAN POWERLINE ADAPTÉRI "B" neprestane blikať a LED kontrolka na Connect Boxe prestane svietiť
  • Názov Wi-Fi siete a heslo je jednotné


Na zadnej strane adaptéra sa nachádzajú tieto údaje:

Wi-Fi názov siete (Wi-Fi network name SSID)

Wi-Fi password (Heslo)

Prístupová stránka pre prístup k nastaveniam cez stránku: http://upc-ap

Settings password (heslo pre prístup do nastavení)