Ako vykonať párovanie UPC Wifi Boosterov?

Adaptéry sú spravidla už spárované pri dodaní a stačí ich pripojiť podľa manuálu.

 

V prípade, že nie sú adaptéry automaticky nastavené a LED Dióda bliká červenou farbou, postupujte nasledovne:

 

  • Stlačte tlačidlo pre synchronizáciu SYNC na boku adaptéra "A". Následne začne blikať LED dióda zelenou farbou
  • Adaptéry začali medzi sebou komunikovať a proces párovania bude ukončený, keď prestane blikať LED dióda zelenou farbou