Ako použiť UPC Wifi Booster?

UPC Wifi Booster (Powerline adaptér) vytvára z domácej elektrickej siete sieť internetovú.

 

Kit obsahuje 2 jednotky: Master (Adaptér"A") a Slave (Adaptér "B").

 

Master sa pripojí k UPC modemu so spolu dodaným krátkym ethernetovým káblom a zapojí do elektrickej siete.


Slave (väčšie zariadenie) sa pripojí do elektrickej siete v inej miestnosti a vo svojom okolí šíri Wi-Fi signál zo zabudovanej antény.


Okrem Wi-Fi signálu je možné Slave prepojiť dodaným ethernetovým káblom napr. so Smart TV alebo so Set-top-boxom.

 

Upozornenie: UPC Wifi Booster pretláča signál aj cez viacfázový elektromer tj. nie je nutné aby boli jednotky zapojené na jednej elektrickej fáze.