Poskytuje UPC statickú (fixnú) IP adresu?

Statická IP adresa je súčasťou služieb Business internet (pre služby UPC Internet nie je možné pridelenie statickej IP adresy). Bližšie informácie o internetových
službch so statickou IP adresou nájdete: biznis.upc.sk