Poskytuje UPC statickú (fixnú) IP adresu?

Bližšie informácie o internetových službách so statickou IP adresou nájdete na: shop.upc.sk/sk/business