Kde je možné zmerať rýchlosť pripojenia?

Rýchlosť internetového pripojenia je možné zmerať na speedmetre UPC http://speedtest.upc.sk/