Aký je názov siete a heslo v prípade využívania WiFi modemu od UPC?

Tieto údaje nájdete označené na spodnej strane WiFi modemu. Pre 2,4 GHz sieť, pod označením SSID nájdete názov siete a pri ikone zámku nájdete heslo.