Je možné preniesť si služby na inú adresu?

V prípade, že si želáte preniesť služby na inú adresu, je to možné na adresy, kde sú naše služby dostupné.

 

Ak v minulosti už boli vyžívané služby UPC
 
V prípade, že byt / nebytový priestor má rozvody UPC, je možné požiadať o preloženie služieb na novú adresu. Preloženie služieb je  spoplatnené sumou 15 € a aktivácia každej služby na novej adrese sumou 1€. Poplatky sa vyúčtujú v nasledujúcej faktúre.

 

Žiadosť o preloženie služieb je možné podať:

 

 • Požiadať telefonicky na Zákazníckej linke 02/594 22 222 
 • Poslať písomnú žiadosť faxom na číslo 02/594 22 200
 • Poslať písomnú žiadosť poštou na adresu: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, P.O.BOX 216 850 01 Bratislava 5
 • Elektronickou poštou na adrese post@upc.sk

 
Po podaní žiadosti o preloženie služieb budete mať vyhotovenú Zmluvu o pripojení so zmenou údajov, ktorú je potrebné podpísať.
 
Zmluvu o pripojení Vám môžeme zaslať (je potrebné uviesť v žiadosti):
 

 • Poštou na Vami zvolenú adresu (je potrebné uviesť v žiadosti)
 • Elektronickou poštou na Vami zvolenú adresu (je potrebné uviesť v žiadosti)
 • Pripraviť na osobné vyzdvihnutie na Zákazníckom stredisku

 
Následne po prijatí podpísanej zmluvy bude preloženie služieb zrealizované do 5 pracovných dní.

 

Ak v minulosti neboli využívané služby UPC, ale sú využívané v bytovom dome
 
V prípade, že byt / nebytový priestor nemá rozvody UPC, je možné požiadať o preloženie služieb na novú adresu. Preloženie služieb je  spoplatnené sumou 40 € a aktivácia každej služby na novej adrese sumou  1€. Poplatky sa vyúčtujú v nasledujúcej faktúre.
 
Žiadosť o preloženie služieb je možné podať:
 

 • Požiadať telefonicky na Zákaznícke linke 02/594 22 222
 • Poslať písomnú žiadosť faxom na číslo 02/594 22 200
 • Poslať písomnú žiadosť poštou na adresu: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, P.O.BOX 216 850 01 Bratislava 5
 • Elektronickou poštou na adrese post@upc.sk

 

 

Po podaní žiadosti o preloženie služieb budete mať vyhotovenú Zmluvu o pripojení so zmenou údajov, ktorú je potrebné podpísať.
 
Zmluvu o pripojení Vám môžeme zaslať (je potrebné uviesť v žiadosti):
 

 • Poštou na Vami zvolenú adresu (je potrebné uviesť v žiadosti)
 • Elektronickou poštou na Vami zvolenú adresu (je potrebné uviesť v žiadosti)
 • Osobne na Zákazníckom stredisku

 
Následne po prijatí podpísanej zmluvy bude preloženie služieb zrealizované do 5 pracovných dní.
 
Ak služby nie sú na adrese dostupné:
 
V prípade, že ste nenašli na Vami zvolenej adrese dostuné služby UPC, odporúčame pre vytvorenie cenovej ponuky na zriadenie služieb  kontaktovať:
 

 • Telefonicky na Zákazníckej linke 02/594 22 222
 • Poslať písomnú žiadosť poštou na adresu: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, P.O.BOX 216 850 01 Bratislava 5
 • Elektronickou poštou na elektronickej adrese post@upc.sk
 • Osobne na Zákazníckom stredisku