Ako postupovať pri výpovedi Zmluvy o pripojení?

V prípade, že zvažujete odhlásenie UPC služieb / podanie výpovede, vyplňte prosíme formulár o ukončení služieb a zavoláme Vám späť.
 
V prípade, že máte záujem o ukončenie Zmluvy o pripojení, je potrebné podať písomnú výpoveď.


Podanie je možné listovou zásielkou (odporúčame zasielať doporučene) prípadne na Zákazníckom stredisku.


Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca (príklad: 14.8.2014 zašlete Výpoveď Zmluvy o pripojení, prijatá a spracovaná bude 18.8.2014. Výpovedná lehota bude plynúť od 1.9.2014 do 30.9.2014 a k 1.10.2014 budú služby odpojené).


Ak využívate služby Digitálnej televízie, internet alebo telefónnu službu, je potrebné najneskôr do 3 pracovných dní po ukončení Zmluvy o pripojení vrátiť zariadenia, ktoré máte od UPC k dispozícii (set-top box a modem aj s príslušnými káblami a diaľkovým ovládaním), a to osobne na Zákazníckom stredisku prípadne formou poštovej zásielky.

 

Ako potvrdenie o prijatí výpovede Zmluvy o pripojení Vám bude doručená akceptácia výpovede na Vašu korešpondenčnú adresu.