Ako je možné nahlásiť zmenu služieb, adresy alebo osobných údajov?

Možnosť výberu z nasledujúcich možností:

  • Požiadať telefonicky Zákazníckej linke 02/594 22 222 alebo elektronickou poštou na adrese post@upc.sk. 
  • Poslať písomnú žiadosť faxom na číslo 02/594 22 200
  • Poslať písomnú žiadosť poštou na adresu: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 P.O.BOX 216 850 01 Bratislava 5
  • Online, v sekcii Moje UPC. Podmienkou je zadaný PIN kód (číselný údaj slúžiaci na Vašu identifikáciu v komunikácii s našou spoločnosťou)

 

Pozn.: v prípade, že ešte nemáte zadaný PIN kód stačí, ak vyplníte jeden z nasledujúcich formulárov: Formulár na zadanie PIN kódu pre spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. pričom formulár musí byť podpísaný osobou, ktorá uzatvorila a podpísala Zmluvu o pripojení. Vyplnený formulár je potrebné zaslať na vyššie uvedenú adresu adresu, resp. faxom na číslo 02/594 22 200.