Definícia vernostného portfólia a zľavy

 

Pri základných UPC produktoch si vždy môžete vybrať z dvoch cenových úrovní - štandardnú alebo vernostnú. Vo vernostnom portfóliu sú ceny služieb uvedené s vernostnou zľavou. Ak ste si vybrali a chcete využívať službu z vernostného portfólia, podmienky pre poskytnutie zľavy splníte po uplynutí doby uvedenej v zmluve, inak po 12 mesiacoch riadneho užívania služieb (vernostné obdobie). Zľava sa však prejaví vo Vašej faktúre už od začiatku, to znamená od aktivácie (inštalácie) služby z vernostného portfólia.
 
Ak však nesplníte podmienky pre poskytnutie zľavy, zašleme Vám opravenú faktúru. V opravenej faktúre Vám doúčtujeme cenu služieb v štandardnej výške, a to od začiatku prebiehajúceho vernostného obdobia. Vernostné obdobia jednotlivých služieb sú na sebe nezávislé a plynú od dátumu aktivácie služby. Ak užívate dve služby s vernostnou zľavou a rozhodnete sa jednu z nich ukončiť, vernostné obdobie pri druhej službe bude plynúť bez prerušenia.
 
V priebehu vernostného obdobia môžete prijať vyššiu ponuku v rámci vernostného portfólia, vernostné obdobie bude plynúť bez prerušenia. Prijatie nižšej ponuky v rámci vernostného portfólia preruší plynutie vernostného obdobia a my Vám vystavíme opravenú faktúru.
 
Ak sa rozhodnete, že už naďalej nechcete využívať vernostné výhody, môžete kedykoľvek prejsť na štandardnú cenu služieb podľa Tarify. To však znamená, že prerušíte trvanie vernostného obdobia a my Vám opäť vystavíme opravenú faktúru. Vernostné výhody Vám radi poskytneme aj v nasledujúcom vernostným období, a to za rovnakých podmienok. Ak ste s využívaním vernostných výhod spokojní a neozvete sa nám, začne plynúť nové vernostné obdobie. Ak by ste už naďalej nechceli užívať služby z vernostného portfólia, dajte nám prosím vedieť aspoň 15 dní pred uplynutím vernostného obdobia, aby sme zmenu mohli včas spracovať.