Prišla upomienka

Prišla SMS upomienka
 

1) Platba už bola zrealizovaná
 
Platba bola zrealizovaná pred, prípadne v deň doručenia sms upomienky
 
Odporúčame overiť správnosť údajov na úhradu, najmä Variabilný Symbol a číslo účtu, na ktorý bola úhrada realizovaná:
 
UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK4411000000002625530334
 
V prípade správnosti oboch údajov bude
úhrada zaevidovaná nasledujúci pracovný deň (v prípade, že úhrada bola
formou poštovej poukážky, bude zaevidovaná na tretí pracovný deň).
 
Platba bola zrealizovaná viac ako tri dni pred doručením sms upomienky
 
Odporúčame overiť údaje z úhrady:


• Variabilný symbol

• Číslo účtu, na ktorý bola realizovaná platba

• Číslo účtu, z ktorého bola realizovaná platba

• Dátum úhrady

• Uhradená čiastka


Na základe týchto údajov je možné zabezpečiť pokus o dohľadanie platby. Kontaktujte Zákaznícku linku na 02/594 22 222.
 
2)  Platba ešte nebola zrealizovaná
 
Odporúčame úhradu najneskôr v prijatia sms upomienky akýmkoľvek spôsobom úhrady.
 
Prišla spoplatnená upomienka mailom / poštou.
 
V nasledujúcej faktúre bude účtovaný poplatok 4 €.
 
1)  Platba už bola zrealizovaná
 
Platba bola zrealizovaná pred prípadne v deň doručenia upomienky
 
Odporúčame overiť správnosť údajov na úhradu, najmä Variabilný Symbola číslo účtu, na ktorý bola úhrada realizovaná:
 
UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK4411000000002625530334
 
V prípade správnosti oboch údajov bude úhrada zaevidovaná nasledujúci pracovný deň (v prípade, že úhrada bola formou poštovej poukážky, bude zaevidovaná na tretí pracovný deň).
 
Platba bola zrealizovaná viac ako tri dni pred doručením sms upomienky
 
Odporúčame overiť údaje z úhrady:


• Variabilný symbol

• Číslo účtu, na ktorý bola realizovaná platba

• Číslo účtu, z ktorého bola realizovaná platba

• Dátum úhrady

• Uhradená čiastka


Na základe týchto údajov je možné zabezpečiť pokus o dohľadanie platby. Kontaktujte Zákaznícku linku na 02/594 22 222.
 
2) Platba ešte nebola zrealizovaná
 
Odporúčame úhradu najneskôr v prijatia upomienky akýmkoľvek spôsobom úhrady.