Je možné požiadať o vrátenie platby, ktorá bola realizovaná inkasom?

Áno, do 8 týždňov od vykonania inkasa je možné požiadať banku o vrátenie platby, ktorá bola inkasovaná bez platnej Mandátnej zmluvy. Ak banka žiadosti vyhovie, vráti peniaze na účet.
 
V takom prípade budeme platbu považovať za neuhradenú a vystavujete sa riziku zaslania upomienky alebo iných sankcií v zmysle Zmluvy a Všeobecných podmienok. V prípade nejasností odporúčame pred žiadosťou o vrátenie platby v banke kontaktovať Zákaznícku linku na 02/594 22 222.