Do kedy je potrebné vykonať úhradu?

Cena sa platí vopred na obdobie, v ktorom je poskytovaná služba.

 

Posledným dňom splatnosti ceny je 15. deň po začiatku obdobia, ak nie je v Zmluve alebo na faktúre uvedené inak.

 

Zaplatením riadne a včas sa rozumie deň pripísania úhrady v plnej výške na bankový účet UPC najneskôr v posledný deň splatnosti. Preto odporúčame vykonať úhradu niekoľko pracovných dní vopred.

 

Informáciu o splatnosti nájdete vždy na aktuálnej faktúre, prípadne, ak máte aktívnu SMS notifikáciu, tak priamo v doručenej SMS správe.