Čo ak v deň splatnosti inkasa nemám na účte dosť peňazí?

Platba nebude zrealizovaná a faktúru budeme považovať za neuhradenú. Banka nebude opakovať pokus o inkaso.