Ako zaplatiť?

Bezhotovostná platba (odporúčame bezhotostnú úhradu inkasným spôsobom)
 

  • Jednorázovým prevodným príkazom 

 
    UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK4411000000002625530334
 

  • Zadaním trvalého platobného príkazu - odporúčame, v prípade, že nevyužívate telefónnu službu 

 
    UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK4411000000002625530334
 

  • Inkasným spôsobom

 
    Inkaso je sťahovanie peňažnej čiastky z bankového účtu, ktoré umožní automaticky uhrádzať pravidelné platby. Nie je potrebné mať na pamäti úhradu faktúry, vždy bude uhradená v lehote splatnosti (na účte je potrebné mať dostatočné množstvo peňažných prostriedkov). Ide vlastne o bezhotovostný prevod peňažných prostriedkov z účtu klienta - platiteľa, v prospech účtu príjemcu platby, ku ktorej musí klient - platiteľ poskytnúť súhlas. Inkaso slúži predovšetkým na vykonávanie opakovaných platieb z bežného účtu vo frekvencii a výške určenej príjemcom platby.

 

Inkaso si môžete aktivovať osobne na Zákazníckom stredisku, online cez správu Vášho účtu Moje UPC (v sekcii Faktúry), alebo stiahnuť prostredníctvom odkazu nižšie: Mandát na inkaso

 
 

 

Platba v hotovosti
 

  • Úhrada formou poštovej poukážky (v prípade, že nedostávate faktúry v
    tlačenej forme je možné vyžadať si na pobočke Slovenskej pošty prázdny
    poštový poukaz - typ U a vypísať údaje z faktúry)

 

  • Priamym vkladom na účet v Tatra banke 

 
    UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK4411000000002625530334
 

  • V hotovosti na Zákazníckom stredisku