Aké obdobie platby je možné zvoliť?

Obdobia platby je možné zvoliť:

  • ročné
  • polročné
  • štvrťročne
  • mesačne*

 

* Pri využívaní služby UPC Telefón je možné zvoliť si len mesačné obdobie. Spoločnosť UPC odporúča spôsob platenia inkasným príkazom alebo trvalým príkazom v banke.  

 

Spôsob platby:
 
Bezhotovostná platba (odporúčame bezhotostnú úhradu inkasným spôsobom)
 

  • Jednorázovým prevodným príkazom

 

    UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK441100000000262553034

 

  • Zadaním trvalého platobného príkazu - odporúčame, v prípade, že nevyužívate telefónnu službu

 

    UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK441100000000262553034

 

  • Inkasným spôsobom

 
    Inkaso je sťahovanie peňažnej čiastky z Vášho bankového účtu, ktoré umožňuje automaticky uhrádzať pravidelné platby. Nie je potrebné mať na pamäti úhradu faktúry, vždy bude uhradená v lehote splatnosti (na účte je potrebné mať dostatočné množstvo peňažných prostriedkov). Ide vlastne o bezhotovostný prevod peňažných prostriedkov z účtu klienta - platiteľa, v prospech účtu príjemcu platby, ku ktorej musí klient - platiteľ poskytnúť súhlas. Inkaso slúži  predovšetkým na vykonávanie opakovaných platieb z bežného účtu vo frekvencii a výške určenej príjemcom platby.

 

Inkaso si môžete aktivovať osobne na Zákazníckom stredisku, online cez správu Vášho účtu Moje UPC (v sekcii Faktúry), alebo stiahnuť
prostredníctvom odkazu nižšie: Mandát na inkaso

 
 

 

Platba v hotovosti

 

  • Úhrada formou poštovej poukážky (v prípade, že nedostávate faktúry v tlačenej forme je možné vyžadať si na pobočke Slovenskej pošty prázdny poštový poukaz - typ U a vypísať údaje z faktúry)

 

  • Priamym vkladom na účet v Tatra banke 

 
    UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK441100000000262553034
 

  • V hotovosti na Zákazníckom stredisku