Čo je elektronická faktúra?

Elektronická faktúra je elektronický dokument, ktorý obsahuje všetky údaje faktúry vyžadované podľa platných zákonov SR.

 

Obsah dokumentu je podpísaný elektronickým podpisom v súlade so Zákonom o elektronickom podpise (č. 215/2002 Z. z.) a je tak platným daňovým dokladom.