Alternatívny spôsob inštalácie PSCA certifikátu

Zo stránky PSCA si stiahnite certifikát vo formáte DER a uložte ho do svojho počítača:

 

 

Uložený súbor premenujte – zmeňte príponu súboru z ".der" na ".cer".
 
V programe Adobe Reader v menu "Dokument" zvoľte voľbu "Správa dôveryhodných identít" (ak používate anglickú verziu programu, hľadajte v menu "Document" voľbu "Manage Trusted Identities"). V zobrazenom okne kliknite na tlačidlo "Pridať kontakty..."

 

 

V ďalšom okne kliknite na "Prechádzať..."

 

 

Prejdite do priečinka, do ktorého ste uložili certifikát, označte ho myšou a kliknite na "Otvoriť".

 

 

Import certifikátu dokončíte kliknutím na tlačidlo "Importovať".
 
Tým je import certifikátu dokončený. Teraz už sa Vám pri otvorení elektronickej faktúry zobrazí správa o úspešnom overení podpisu.